Miền Bắc: 096.954.7648 | Miền Trung: 096.888.3648 | Miền Nam: 098.683.8648

Súng xiết bulông 1 inch ROTAKE RT-5990