Miền Bắc: 096.954.7648 | Miền Trung: 096.888.3648 | Miền Nam: 098.683.8648

02:26:30   26/08/2016
Bàn giao thiết bị BÀN GIAO THIẾT BỊ


Bàn giao thiết bị
 

Sau khi hàng hóa được vận chuyển đến địa chỉ giao nhận, hai bên sẽ tiến hành bàn giao theo phương pháp kiểm tra chất lượng và kiểm đếm số lượng.

  Nhân viên kỹ thuật sẽ hướng dẫn cho khách hàng về cách sử dụng sản phẩm. Khách hàng sẽ nhận được quyển hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, CD hướng dẫn (nếu có). Ngoài ra, nhân viên kỹ thuật sẽ hướng dẫn các nội dung về bảo trì, bảo dưỡng và cách xử lý các sự cố thường gặp.
 


Bàn giao thiết bị
 

- Nhân viên kỹ thuật sẽ tiến hành lắp đặt hoàn chỉnh, chạy thử và bàn giao máy móc thiết bị cho khách hàng. Việc lắp đặt chạy thử đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và theo yêu cầu của quý khách.

 

Sau khi giao, nhận hàng hóa, hai bên sẽ lập biên bản xác nhận hàng hóa đáp ứng theo yêu cầu như đã thỏa thuận để làm cơ sở thanh toán.